Studieaanbod WICO

1e graad

Juniorcampus Pelt=J, 1e graad Hamont=H, 1e graad Lommel=L

1e jaar

Leerwegen:

Praktische doeners H/L/J
Praktische denkers H/L/J
Theoretische denkers H/L/J

2e jaar

Basisopties Praktische doeners

Economie & organisatie H/L/J
Kunst & creatie L/J
Maatschappij & welzijn H/L/J
STEM-technieken H/J

Basisopties Praktische denkers

Economie & organisatie H/L/J
Kunst & creatie L/J
Maatschappij & welzijn H/L/J
STEM-technieken L/J

Basisopties Theoretische denkers

Economie & organisatie H/L/J
Kunst & creatie L/J
Klassieke talen H/L/J
Maatschappij & welzijn H/L/J
Moderne talen - wetenschappen L/J
Sport L
STEM-wetenschappen H/L/J

Studiedomeinen in Hamont

2e graad

Economie en organisatie

aso Economie

Taal en cultuur

aso Latijn

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen

Welzijn en maatschappij

tso Sociale en technische wetenschappen

3e graad

Economie en organisatie

aso Economie-moderne talen
aso Economie-wiskunde

Taal en cultuur

aso Latijn-moderne talen
aso Latijn-wiskunde

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen-wiskunde

Welzijn en maatschappij

tso Sociale en technische wetenschappen

Studiedomeinen in Lommel

2e graad

Economie en organisatie

aso Economie
bso Verkoop
tso Handel

Taal en cultuur

aso Latijn

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen
tso Techniek-wetenschappen

Welzijn en maatschappij

aso Humane wetenschappen
bso Verzorging-voeding
tso Sociale en technische wetenschappen

3e graad

Economie en organisatie

aso Economie-moderne talen
aso Economie-wiskunde
bso Verkoop
tso Handel
tso Boekhouden-informatica

Taal en cultuur

aso Latijn-moderne talen
aso Latijn-wetenschappen
aso Latijn-wiskunde
aso Moderne talen-wetenschappen
tso Communicatie en media

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen-wiskunde
tso Techniek-wetenschappen

Welzijn en maatschappij

aso Humane wetenschappen
bso Organisatiehulp
tso Sociale en technische wetenschappen

Studiedomeinen in Neerpelt

2e graad

Economie en organisatie

aso Economie
bso Office & retail
tso Handel

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen
tso Techniek-wetenschappen

3e graad

Economie en organisatie

aso Economie-moderne talen
aso Economie-wiskunde
bso Office & retail
tso Handel
tso Informaticabeheer

STEM-wetenschappen

aso Wetenschappen-wiskunde
tso Techniek-wetenschappen

7e jaar

Economie en organisatie

bso Business Support
bso Logistiek

Studiedomeinen in Overpelt

2e graad

Kunst en creatie

kso Beeldende en architecturale vorming
bso Publiciteit en etalage

Taal en cultuur

aso Grieks-Latijn
aso Latijn

Welzijn en maatschappij

aso Humane wetenschappen
bso Verzorging-voeding
tso Sociale en technische wetenschappen

3e graad

Kunst en creatie

kso Beeldende vorming
bso Publiciteitsgrafiek

Taal en cultuur

aso Grieks-Latijn
aso Grieks-wiskunde
aso Latijn-moderne talen
aso Latijn-wetenschappen
aso Latijn-wiskunde
aso Moderne talen-wetenschappen

Welzijn en maatschappij

aso Humane wetenschappen
bso Verzorging
tso Jeugd- en gehandicaptenzorg
tso Gezondheids- en welzijnswetenschappen
tso Sociale en technische wetenschappen

7e jaar

Kunst en creatie

bso Publiciteit en illustratie

Welzijn en maatschappij

bso Kinderopvang
bso Zorgkundige
tso Se-n-Se Leefgroepenwerking
duaal leren - Kinderbegeleider duaal leren - Zorgkundige

Studiedomeinen in TIO

2e graad

STEM-technieken

bso Basismechanica
bso Elektrische installaties
bso Houtbewerking
tso Elektrotechnieken
tso Houttechnieken
tso Mechanische technieken

STEM-wetenschappen

tso Elektromechanica
tso Industriële wetenschappen

3e graad

STEM-technieken

bso Auto
bso Elektrische installaties
bso Houtbewerking
bso Lassen-constructie
bso Werktuigmachines
tso Autotechnieken
tso Elektrotechnieken
tso Houttechnieken
tso Mechanische technieken

STEM-wetenschappen

tso Bouw- en houtkunde
tso Elektromechanica
tso Industriële wetenschappen

7e jaar

STEM-technieken

bso Auto-elektriciteit
bso Bijzondere schrijnwerkconstructies
bso Computergestuurde werktuigmachines
bso Fotolassen
bso Industriële elektriciteit
tso Se-n-Se Industrieel onderhoud

Studiedomeinen in TIO BBO

1e jaar

Observatiejaar

2e 3e 4e 5e jaar

opleidingsfase (2-3ej)/kwalificatiefase(4-5ej)

hoeklasen
interieurbouwer
metselaar
schilder-decorateur

ABO

Alternerende beroepsopleiding