Inspraak organen

Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap, OCSG

In het Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap of OCSG zetelen de afgevaardigden van het personeel van alle campussen van de WICO-scholengemeenschap. Het OCSG is bevoegd om te onderhandelen over alle aangelegenheden waarvoor de scholengemeenschap bevoegd is: het onderwijsaanbod, de leerlingenoriëntering en -begeleiding, het personeelsbeleid en de verdeling van de omkaderingsmiddelen, de investeringen in schoolgebouwen en infrastructuur en tenslotte het afsluiten van samenwerkingsakkoorden.